Troika Cornwall Chimney Vase
Troika Cornwall Chimney Vase


Beautiful tin-mine "chimney" vase in sto...
 
       
     
  Troika Large Double Slab Vase Ann Lewis
Troika Large Double Slab Vase Ann Lewis


Stunning large double slab base with dee...
 
       
     
  Troika Slab Vase by Jane Fitzgerald
Troika Slab Vase by Jane Fitzgerald


A medium-size Troika Cornwall slab vase ...
 
       
     
  Troika Wheel Vase by Louise Jinks
Troika Wheel Vase by Louise Jinks


Medium-size Troika Cornwall wheel vase w...
 
       
1
Back to Top

20th Century Art & Design